Kerkdienst 3 mei

Gepubliceerd op 3 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

HERVORMDE GEMEENTE BENNEBROEK

ORDE VAN DIENST 3 MEI 2020

Voorganger: ds. Conny Berbée-Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

(samen)zang: Marion Stad, Conny Berbée, Jan Willem van den Oever en en Janny Gerritsen

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Voor de dienst zingen we: Lied 212 : 1, 2 en 4

Welkom en mededelingen

Lied 276 : 1

Votum en groet

Lied 276 : 2

Gebed

Gedicht:  De Emmaüsgangers

Psalm 25 : 2 en 6

Schriftlezing: Johannes 21 : 1 – 14

Lied 885

Overdenking

We zingen: Lied 838 : 1, 2 en 4

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Lied 416

Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3 keer)

We zingen: Lied 708 : 1 en 6 (Wilhelmus)

Geen reactie op “Kerkdienst 3 mei”

Reageren