Kerkdienst 10 mei

Gepubliceerd op 9 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: Dirk en Lidy Jorissen, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek. En de Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Zending

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zondag ‘Cantate’ (= ‘Zingt’)

Beginlied: Psalm 98: vers 1, 2

Bemoediging & Groet

Psalm 98: vers 3

Gebed

Lied 834: vers 1, 2
Vernieuw mij o Gij Eeuwig Licht

Schriftlezing O.T.: Deuteronomium 6: 20 – 25

Lied 908: vers 6
k heb u lief o mijn beminde

Schriftlezing N.T.: 1 Petrus 2: 1 – 10

Psalm 118: vers 8

Overdenking/preek

Lied 971
Zing een nieuw Lied voor God de Here.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Slotlied: Psalm 98: vers 4

Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3 keer)

We zingen: Lied 708 : 1 en 6 (Wilhelmus)

Geen reactie op “Kerkdienst 10 mei”

Reageren