Kerkdienst 17 mei

Gepubliceerd op 16 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

(samen)zang: Ds. en mevrouw Christ, Marion Stad, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973. En de Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Samenzang Psalm 118 vers  9 en 10

Stil gebed

Votum en Groet

Gezang 323 vers 1 en 2

Wet des Heren

Psalm 1 vers 1

Schuldbelijdenis

Psalm 1 vers 2

Genadeverkondiging

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 21 vers 1-14

Gezang 215 geheel

Verkondiging

Gezang 217 vers 1 en 2

Dankgebed/voorbede

Psalm 27 vers 7

Zegen, afgesloten met Gezang 456 vers 3

Geen reactie op “Kerkdienst 17 mei”

Reageren