Hemelvaartsdienst

Gepubliceerd op 20 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Dit is een gezamenlijke dienst met Protestantse Kerk Abbenes in Bennebroek

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorgangers: ds. Dirk Jorissen en ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: Ds. en mevrouw Jorissen, ds. Conny Berbée, mogelijk extra zanger uit koor Abbenes, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973. En de Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Of op de rekeningen van de kerk in Abbenes.

Liturgie:

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Beginlied: Ps. 24: 1

Bemoediging & Groet

Lied: Ps. 24: 2

Gebed om openheid voor Gods Woord

Matteüs 28: 16 – 20

Handelingen 1: 4 – 11

Gezang 230: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Gezang 234

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Slotlied: Gezang 235

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Geen reactie op “Hemelvaartsdienst”

Reageren