Kerkdienst 24 mei

Gepubliceerd op 23 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J.G. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: ds. J.G. van Butselaar, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Diaconie t.b.v mercy ships

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 138:1,4

Persoonlijk gebed

Votum

Gebed van verootmoediging

Woord van vergeving

Zingen Gezang 217: 1

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing oude testament Psalm 100
Nieuwe testament Johannnes 15: 9-17

Zingen Psalm: 100:1,4

Verkondiging: Vriendschap met Jezus

Zingen Gezang 464:1

Gebeden, afgesloten met het “Onze Vader…”

Slotlied zingen Gezang 217:2

Zegen, gevolgd door 3xAmen

Geen reactie op “Kerkdienst 24 mei”

Reageren