Kerkdienst 31 mei

Gepubliceerd op 31 mei 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. D. Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Dwarsfluit: Elise van Doorn

(samen)zang: ds. en mevrouw Jorissen, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen.

Verder aanwezig familie van Doorn en familie Kooning.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Diaconie kerk-in-actie t.b.v. Pinkster zendingscollecte

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Lied vóór de dienst: ELB 155 (met dwarsfluit)

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Aanvangslied: Psalm 117

Bemoediging & Groet

Zingen Lied 117a: 1, 2

Gebed om ootmoed

Zingen Lied 670 uit 1, 3, 6

(als gezongen gebed voor de opening van Gods Woord, èn om Gods Geest)

Lezing O.T.: Ezechiël 11: 17 – 20 (NBG 1951)

Zingen Lied 834: 1, 2, 3

Lezing N.T. uit Johannes 14: 23 – 29 (NBG 1951)

Preek

Dwarsfluit-solo (misschien gevolgd door melodie van Lied 700?)

Zingen Lied 672: 3, 6, 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Slotlied zingen lied 903: 2, 3

Zegen, gevolgd door 3xAmen

1 Reactie op “Kerkdienst 31 mei”

  1. Pieter
    31 mei 2020

    Met Jezus zijn we meer dan overwinnaar. Ook in deze distancy tijd. Geleid door Zijn Geest. De Geest van Jezus,. De Heilige Geest. Halleluja. Fijn Pinksterfeest.


Reageren