Kerkdienst 7 juni

Gepubliceerd op 7 juni 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

(samen)zang: ds. en mevrouw Christ, Jan Willem van den Oever, Marion Stad en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-1951 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied: Psalm 27 vers 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Gezang 323 vers 1 en 2

Wet des Heren

Psalm 103 vers 3

Schuldbelijdenis

Psalm 103 vers 4

Genadeverkondiging

Psalm 103 vers 5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Handelingen 6 vers 1-15
Handelingen 7 vers 54-60

Psalm 118 vers 4-5 en 6

Verkondiging

Gezang 470

Dankgebed/voorbede

Slotlied Gezang 297 vers 1 en 2

Zegen gevolgd door het zingen van Gezang 456 vers 3

Geen reactie op “Kerkdienst 7 juni”

Reageren