Kerkdienst 14 juni

Gepubliceerd op 13 juni 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J.G. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: ds. en mevrouw van Butselaar, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie, bestemd voor het werelddiaconaat

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 118: vers 1 en 3

persoonlijk gebed

votum

gebed van verootmoediging

woord van vergeving

zingen Gezang 247 vers 1 en 3

gebed om verlichting met de Heilige. Geest

lezing oude testament Exodus 3: 1-6

zingen Gezang 249 vers 1

eerste lezing nieuwe testament Handelingen 8:26-39

zingen Gezang 249 vers 2

tweede lezing nieuwe testament Handelingen 9:1-5

zingen Gezang 249 vers 3

verkondiging: Geloven na Pinksteren

zingen Gezang 429 vers 2 en 3

gebeden, afgesloten met het “Onze Vader…”

slotzang Gezang 477 vers 1 en 2

Zegen gevolgd door het zingen van 3 keer Amen

Geen reactie op “Kerkdienst 14 juni”

Reageren