Kerkdienst 21 juni

Gepubliceerd op 20 juni 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

(samen)zang: ds. W. van Stuijvenberg, Marion Stad, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie, bestemd voor het werelddiaconaat

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Psalm 95, vers 1 (Steek nu voor God de loftrompet)

Stil gebed, votum, groet

Psalm 95, vers 2 (Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan)

Geloofsbelijdenis

Psalm 95, vers 3 (Kom werpen wij ons voor de Heer)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 66 18b – 21

Psalm 67, vers 2 (De volken zullen U belijden)

Schriftlezing: Lukas 10 1 – 20 

Lied 283, vers 1, 2, 3, 4 en 5 (In de wereld van geluiden)

Verkondiging. Thema: Vrede aanzeggen

Lied 969, vers 1, 2, 3 en 4 (In Christus is noch west noch oost)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Slotzang Psalm 100, vers 4 (Want God is overstelpend goed)

Zegenbede gevolgd door het zingen van 3 keer Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 21 juni”

Reageren