Kerkdienst 28 juni

Gepubliceerd op 27 juni 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: Jan Willem van den Oever, Janny Gerritsen en mevrouw de Goei.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Samenzang Psalm 100, vers 1, 2 en 4

Stil gebed,

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst

Samenzang Gezang 444, vers 1, 2 en 3

Gebodslezing

Samenzang Gezang 449, vers 1, 3 en 5

Gebed

Schriftlezing: Exodus 25: 8-22

Samenzang Psalm 84 vers 1 en 3

schriftlezing: 1 Korinthe 3: 16-17

Zingen: Psalm 84 vers 4

Verkondiging: God wil bij ons en in ons wonen.

Samenzang Gezang 295, vers 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Slotzang Gezang 477, vers 1

Zegenbede gevolgd door het zingen van 3 keer Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 juni”

Reageren