LITURGIE ORGEL-ZANGAVOND 1 JULI 2020

Gepubliceerd op 29 juni 2020 door Alex onder Nieuws

Organist: Ary Rijke

Aanwezig en (samen)zang: Jan Willem van den Oever, Janny Gerritsen, Tineke de Vries, Gert en Marion Stad.

De liederen zijn door u en de voorbereidingscommissie uitgekozen.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Er wordt gezonden uit de bundels: Evangelische Liedbundel (EvL),

Johan de Heer (JdH), Opwekking (Opw), Liedboek voor de kerken 1973 (Lvdk), Nieuwe Liedboek (NLB)

Als er geen verzen vermeld zijn, dan worden alle verzen gezongen.

De dienst is te volgen via kerkradio of de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Liturgie:

Orgelspel

Openingslied, zingen; thuis meezingen: Komt nu met zang van zoete tonen, LvdK 415.

Net na Half 8 Openingswoord

Orgelspel: De Arend, Opw 488/EvL 226

Samen zingen: Van U wil ik zingen, EvL 356/JdH 912

Orgelspel: Mijn Jezus ik houd van u, EvL 371/Opw 392

Aankondigen liederen

Orgelspel: Genade zo oneindig Groot, (Amazing Grace), Opw 428

Samen zingen: Groot is uw trouw o Heer, NLB 885/EvL 170/Opw 123

Orgelspel: wie ook de goede God laat zorgen, LbvK gezang 429,

Gedicht:

Aankondigen liederen

Orgelspel: Morning has broken, NLB 216,

Samen zingen: Ik wandel in het licht met Jezus, Opw 214

Orgelspel: Heer uw licht en uw liefde schijnen, Opw 334

Afsluitende woorden

Orgelspel: We hebben de verlosser, JdH 838

Samen zingen: Ik wil u o God mijn dank betalen, LbvK gezang 390,

Orgelspel: Wat de toekomst brenge mogen, NLB 913.

Gebed

Slotlied zingen: Ga met God NLB 416

1 Reactie op “LITURGIE ORGEL-ZANGAVOND 1 JULI 2020”

  1. Susan van Keeken
    1 juli 2020

    Wat hebben wij een heerlijk zang/orgel uur gehad. Wij hadden er graag zelf bij willen zijn maar door omstandigheden was dat niet mogelijk. Ary bedankt weer voor je mooie orgelspel, wij kijken al weer uit naar de volgende avond met Gert.

    Hans en Susan.


Reageren