Kerkdienst 5 juli 2020

Gepubliceerd op 4 juli 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Zang: Marion Stad, Gerrit Fredrikze en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied: Psalm 84: vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Galaten 5 vers 1

Zang: Lied 283, alle verzen

Gebed om vergeving

Zang: Lied 836: vers 1

Woorden van leven: Romeinen 6: 23

Zang: Lied 968: vers 1

Gebed om de opening van het Woord

Zang: Lied 836: vers 2

Schriftlezing: Zacharia 9: 9 – 12

Schriftlezing: Matteüs 11: 25 – 30

Zang: Psalm 62: 4 en 5

Verkondiging

Zang: Lied 512

Dankgebed – voorbeden – – stil gebed – Onze Vader

Zang: Lied 315: 1 en 2

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 juli 2020”

Reageren