Kerkdienst 12 juli

Gepubliceerd op 11 juli 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: voorzichtig opgestart.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek, 1 lied uit het Liedboek van de kerken (staat er dan bij) en 1 lied uit de Evangelische liedbundel. Dit tekst is toegevoegd.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 63: vers 1

Votum & Groet

Zingen lied Psalm 63: vers 3

Apostolische vermaning uit Rom. 7: 21 t/m 8: 2

Zingen lied 562: 2 – ter verootmoediging

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 55: verzen 6 – 13

Zingen ELB 195 Gods volk wordt uitgeleid.
Tekst:
Gods volk wordt uitgeleid.
zij gaan met vreugde voort.
en de bergen en heuv’len juichen rondom hen.
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem (3x).
en zij gaan vrolijk voort.

Mattheüs 13: 1 – 9 en Matt. 13:18 – 23

Zingen Gezang 54: 1 en 2, (Liedboek voor de kerken)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen lied 650: 1, 2 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader’

Zingen lied 868: vers 1 en 2

Zegen en gezongen 3 x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 juli”

Reageren