Kerkdienst 19 juli 2020

Gepubliceerd op 18 juli 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. A. Tromp uit Krimpen aan de IJssel

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Samenzang: voorzichtig opgestart.

De liederen zijn uit het liedboek van de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen naar verwachting uit de NBG-vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor het onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Gezang 330: vers 1 en 2


Stil gebed


Votum en groet


Aanvangslied: Gezang 119: 1, 2 en 5


Wet des Heren


Lied na de wet: Psalm 119: 64


Gebed om verlichting door de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Jesaja 51: 1 – 8

Lied na 1e lezing: Gezang 279: 1

2e Schriftlezing: 2 Petrus 3: 10 – 15a

Lied na 2e lezing: Gezang 279: 7

Preek over Jesaja 51: 6

Lied na de preek: Psalm 98: 1 en 4

Dankzegging en voorbede

Slotlied: Gezang 409: 1 en 2

Zegen en gezongen 3 x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 juli 2020”

Reageren