Kerkdienst 26 juli 2020

Gepubliceerd op 25 juli 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J.G. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 24: vers 1 en 4

persoonlijk gebed

votum

gebed van verootmoediging

woord van vergeving

zingen lied 885: vers 1 en 2

gebed om verlichting met de Heilige Geest

lezing: oude testament 1 Samuel 17: 41-50
nieuwe testament Filippenzen 2: 5-11

zingen Psalm 124: vers 1 en 4

verkondiging: Onmachtig – en toch machtig

zingen lied 422: vers 1, 2 en 3

gebeden, afgesloten met het “Onze Vader…”

zingen lied 423: vers 1, 2 en 3

Zegen en gezongen 3 x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 26 juli 2020”

Reageren