Kerkdienst 2 augustus 2020

Gepubliceerd op 1 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: drs. J.B Mulder uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Cees Vrooland

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied: Psalm 67: 2 en 3

Moment van stilte/stil gebed

Votum en groet

Lied 276: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis (paar inleidende regels)

Zingen Lied 344

Gebed voor de opening van het Woord

Dienst van het Woord

Schriftlezing Jesaja 26: 1 – 6

Zingen: Lied 175: 1 en 4

Schriftlezing Filippenzen 4: 1-9

Zingen: lied 221: 2 en 3

Preek

Lied 905: 3 en 4

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 415

Zegen en (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 2 augustus 2020”

Reageren