Kerkdienst 9 augustus 2020

Gepubliceerd op 8 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: drs. G.F. Smaling uit Krimpen aan de IJssel.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973.

De Bijbellezingen komen uit de herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Stil gebed

Votum en groet

Zingen intochtslied: Psalm 68: vers 7

Prediking van Gods belofte en gebod

Zingen: Psalm 86: vers 4

Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezing: Mattheüs 11: 25-30

Zingen: Psalm 42: vers gecombineerd 1a en 2b

Prediking

Zingen: Psalm 42: vers 7

Dankgebed, voorbede en Onze Vader

Zingen slotlied: Gezang 221: vers 3

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 9 augustus 2020”

Reageren