Kerkdienst 16 augustus 2020 UPDATE

Gepubliceerd op 15 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

Door een technische storing is het helaas niet mogelijk om de dienst live te beluisteren. We hebben nog geen informatie of u de dienst kunt terug luisteren en houden u op de hoogte.
Vriendelijke groet de Webmaster

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973 (gezangen) en de liederen uit het nieuwe Liedboek (2013).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor het onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achterlaten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 19: vers 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Gezang 463: vers 4 en 5

Gods gebod

Zingen Lied 756: vers 1, 4 en 6

Gebed om nabijheid van Gods Geest

Schriftlezing oude testament: Jona 2: vers 2 – 11

Zingen Lied 130: vers 1 en 3

Schriftlezing nieuwe testament. uit Mattheüs 14: vers 22 – 33

Zingen Gezang 19: vers 1

Preek

Orgelspel

Zingen Gezang 19: vers 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Aandacht voor de collecten

Slotlied Lied 176: vers 1, 2 en 6

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 augustus 2020 UPDATE”

Reageren