Kerkdienst 23 augustus 2020

Gepubliceerd op 22 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

Vorige week is de zender van de kerkradio stuk gegaan en daarom kon u de uitzending niet volgen. Deze week staat er een noodzender in de kerk. Het zou deze week dus weer moeten lukken. We gaan op zoek naar een nieuwe zender, want helaas is de zender niet te maken.

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie

-Voor de instandhouding van de eredienst

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied psalm 100: vers 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Intochtstekst: Romeinen 8: vers 15 en 16

Zingen psalm 92 vers 1, 2 en 3

Wetslezing

Zingen psalm 119: vers 24 en 34

Genadeverkondiging

Zingen lied 827: 1, 2 en 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing oude testament: Exodus 34: vers 29-35

Schriftlezing nieuwe testament: 2 Korintiërs 3: vers 6-18

Zingen lied 680: vers 1 tot en met 5

Prediking tekst: 2 Korintiërs 3: vers 17 en 18

Zingen lied 723: vers 1 en 2

Dankgebed

Zingen slotlied: psalm 89: vers 1 en 7

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23 augustus 2020”

Reageren