Kerkdienst 30 augustus 2020

Gepubliceerd op 29 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling en de NBG-vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie, bestemd voor Mercy Ships

-Voor de onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied psalm 34: vers 1

Votum & Groet

Zingen psalm 34: vers 4

Gebed om ootmoed

Zingen psalm 34: vers 9

Schriftlezing uit Jeremia 7: 21 – 28 (NBV 2005)

Zingen lied 317: vers 1 en 2

Schriftlezing uit Romeinen 12: 1 – 8 (NBG 1951)

Zingen lied 317: vers 3

Preek

Orgelspel

Zingen lied 422, geheel

Geloofsbelijdenis

Zingen lied 653: vers 1, 4 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Zingen slotlied: lied 176: vers 1, 2 en 6

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 augustus 2020”

Reageren