OECUMENISCHE VREDESDIENST 20 september 2020

Gepubliceerd op 20 september 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen
(en de andere predikanten in hun eigen kerkgebouw).

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken (1973; aangeduid door gezang) en het nieuwe liedboek (2013; aangeduid door lied).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling (2004).

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie; zomerzending

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 100: vers 1 en 4

Verootmoedigingsgebed

Zingen psalm 86: vers 2

Gebed om opening van het Woord

Zingen psalm 86: vers 4

Schriftlezing oude testament Daniël 1: vers 1 – 21

Zingen psalm 86: vers 7

Schriftlezing nieuwe testament Filippenzen 1: vers 1 – 28

Zingen gezang 86: vers 8

Preek

Zingen gezang 86: vers 5 en 7

Gedicht: ‘Mensen gevraagd’

Zingen lied 418: vers 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Zingen slotlied Lied 418: vers 1 en 3

Zegenbede door predikant

besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “OECUMENISCHE VREDESDIENST 20 september 2020”

Reageren