Kerkdienst 4 oktober 2020

Gepubliceerd op 3 oktober 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: George Germans

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; Kerk en Israël.

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied Psalm 100 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen psalm 100: vers 3 en 4

Wetslezing: Romeinen 12: 9-21

Ontfermingsgebed

Lezen lied 866:

Zolang als ik op aarde leven zal

Gebed bij de opening van de Schrift

Bijbellezing oude testament Jesaja 43: vers 1 t/m 7

Zingen lied 781, vers 1 en 2

Kind van God gegeven

Bijbellezing nieuwe testament 2 Korinthe 3: vers 1 t/m 6

Zingen lied 781, vers 3 en 4

Preek

Spelen organist: lied 103 e

Prijst de Heer, mijn ziel en zegen zijn heilige naam,

Prijst de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Zingen psalm 139: 1 en 2

Gebeden

Zingen slotlied: 800: vers 1 en 3

Wat zou ik zonder U geweest zijn

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 4 oktober 2020”

Reageren