Kerkdienst 18 oktober 2020

Gepubliceerd op 17 oktober 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Stad.

(samen)zang: ds. Dirk Jorissen en Lidy, Jan Willem van den Oever, Marion Stad, Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973 (aangeduid door gezang) en het nieuwe liedboek 2013 (aangegeven als lied).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie, bestemd voor het werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 65: vers 1

Votum & Groet

Zingen psalm 65: vers 2

Gebed om opening van het Woord en ter verootmoediging

Zingen lied 317: vers 1

Lezing van Gods Gebod uit Deuteronomium 6: vers 1 – 9

(dit is tegelijkertijd de lezing uit het oude testament)

Zingen lied 317: vers 2 en 3

Lezing nieuwe testament: Mattheüs 22: vers 34 – 46

Zingen psalm 110: vers 1 en 4

Preek/overdenking

Zingen gezang 445: vers 1 en 3 (liedboek voor de kerken)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Zingen slotlied lied 445: vers 4 (nieuwe liedboek)

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 18 oktober 2020”

Reageren