Kerkdienst 1 november 2020

Gepubliceerd op 31 oktober 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. D. Verboom

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad.

(samen)zang: ds. D. Verboom, Marion Stad, Jan Willem van den Oever, Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek 2013.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie: kerk-in-actie: najaarszending.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied lied 213: vers 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen psalm 72: vers 4

Apostolisch vermaan

Zingen psalm 25: vers 3 en 8

Gebed

Schriftlezing  – 1Petrus 5: vers 5b-11

Zingen psalm 63: vers 3

Verkondiging – 1Petrus 5: vers 7 “van zorgen vrij”.

Zingen lied 904: vers 1 en 2

Gebed

Zingen slotlied lied 801: vers 1 en 7

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 1 november 2020”

Reageren