Herdenkingsdienst 22 -11-2020

Gepubliceerd op 21 november 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Gelukkig is het deze keer ook mogelijk om de dienst via een live uitzending via YouTube te volgen met beeld en geluid. Het is de eerste keer dat we dat doen. Bij de proefuitzending ging alles goed. Hopelijk is dat komende zondag ook zo. De uitzending is via YouTube te volgen via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCkqTa_VsSJa_C7qvvt0woyA, dit is met beeld en geluid. Deze link gaat gelijk naar de YouTube pagina van onze kerk. Op die pagina ziet u een plaatje met de kerk en het woord live erop. U moet deze aanklikken en vanaf circa 9.50 uur begint de uitzending

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: ds. Dirk Jorissen, Jan Willem van den Oever, Janny Gerritsen en enkele nabestaanden.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, als het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat het nummer van het gezang erbij.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; Bijbelgenootschap.

Liturgie eeuwigheidszondag:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied psalm 73: vers  9 en 10

Votum en Groet

Zingen lied 727: vers 1 en 2 (=gezang 299)

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 5: vers 1 – 10

Zingen lied 727: eerst vers 5, dan vers 3 (gezang 299)

Schriftlezing: Johannes 20: vers 11 – 16

Zingen lied 727: vers 6 en 7 (gezang 299)

Overdenking / verkondiging

Zingen lied 727: vers 8 en 10 (= gezang 299)

GEDENKEN van de overledenen

‘Wij gedenken . . . ‘

Telkens als de naam van de overledene genoemd wordt, wordt een witte roos met de naam van de overledene in een vaas geplaatst.

Na 7 namen zingen we lied 769: vers 2 (= gezang 300)

Dankgebed en voorbeden

Slotzang lied 756: vers 1, 5 en 6 (= gezang 294)

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel


In herinnering

Ik ben het licht de wereld, wie mij volgt zal in duisternis niet wandelen.

Hallelujah !

Geen reactie op “Herdenkingsdienst 22 -11-2020”

Reageren