Kerkdienst 29 november 2020

Gepubliceerd op 27 november 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: ds. Van Veen, Jan Willem van den Oever, Janny Gerritsen, Jacqueline Bonkenburg.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, als het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat het nummer van het gezang erbij.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie; bestemd voor kinderen in de knel;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; Bijbelgenootschap.

Liturgie Eerste Advent:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied psalm 25: vers 7 en 10

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen lied 437: vers 1, 2, 3 en 4 (gezang 128)

Verootmoediging

Genadeverkondiging – De Tien Woorden

Zingen lied 437:5 en 6

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 63: vers 9b tot 64: vers 8

Tweede lezing: Markus 13: vers 24-37

Zingen lied 439:1 en 2 (gezang 126)

Verkondiging

Zingen: Lied 751: vers 1, 2 en 3 (gezang 63)

Gebed

Zingen: Lied 751:4 en 5

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 29 november 2020”

Reageren