Kerkdienst 13 december 2020

Gepubliceerd op 12 december 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Samenzang: mogelijk

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en kerkrentmeesters) achter laten.

Liturgie Derde Advent:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied: psalm 85: vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst Filippenzen 4 vers 4 en 5

‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’

Zingen lied: 466: vers 2 en 5

Gebed om vergeving

Zingen lied: 466: vers 7

Woorden van leven: 1 Thessalonicenzen 5: vers 15 – 24

Gebed om de opening van het Woord

Zingen lied: 440: vers 2 (gezang 127)

Schriftlezing: Jesaja 65: vers 17 – 25

Zingen lied: Psalm 126: vers 2

Schriftlezing: Johannes 3: vers 22 – 30

Zingen lied 444: vers 1, 2 en 4 (gezang 124)

Verkondiging ‘Wat je gegeven is’

Solozang predikant lied 741: vers 2 en 3

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen slotlied 512: vers 1, 6 en 7

Zegen (gemeente antwoordt met 3 x gezongen Amen)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 december 2020”

Reageren