De ontwikkelingen rond het coronavirus

Gepubliceerd op 18 december 2020 door Alex onder Nieuws

Beste allemaal,

U volgt net als wij de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en u weet dat we sinds afgelopen dinsdag weer in een strenge lockdown zitten.

We ontvingen het advies van de landelijke kerk, via een bericht van Peter Verhoeff onze classis predikant. Die mail voeg ik bij.

We hebben er als kerkenraad afgelopen week over gesproken en we willen solidair zijn met de samenleving en niet de kerk openhouden, terwijl de maatregelen voor heel veel anderen zoveel strenger zijn.

Daarnaast vinden we de zorg voor onze (oudere) gemeenteleden ook heel belangrijk.

Op basis van alle ontwikkelingen betekent het dat we per heden weer online en thuis de kerkdiensten zullen moeten volgen.

Wij vinden dat ook heel erg, maar vinden dat wij ook wij het goede voorbeeld moeten geven.

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus bepalen we of we na de lockdown tot 19 januari 2021 wel weer de hybride vorm (online en offline) van kerkdiensten kunnen gaan houden.

We hopen zoveel mogelijk iedereen te informeren, maar mocht u mensen spreken die het nog niet gehoord hebben, vertel het dan ook tegen hen.

Bericht van Peter Verhoeff onze classis predikant:

Aan alle kerkenraden in Noord-Holland

Vandaag is er overleg geweest over wat de lockdown die gisteren door de minister-president is afgekondigd voor kerkdiensten betekent. Dat overleg vindt plaats in CIO-verband (interkerkelijk Contact In Overheidszaken). De uitkomst is dat het moderamen van de generale synode van onze kerk in overeenstemming met de uitkomsten van het CIO-overleg het volgende aangeeft:

1. Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdown periode de voorkeur geven aan online vieringen.
2. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).
Het moderamen wenst kerkenraden wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die past bij hun context.

De link naar het artikel op de website van de kerk vindt u hier.


Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland wenst u ondanks beperkingen juist nu een heel mooi Kerstfeest toe!

ds Peter Verhoeff, classispredikant 

Geen reactie op “De ontwikkelingen rond het coronavirus”

Reageren