Kerkdienst 20 december 2020

Gepubliceerd op 19 december 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Liturgie vierde Advent:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied: psalm 19: vers 1: De Hemel roemt de Heer

Stil gebed, votum, groet

Aanvangstekst 2 Samuel 7 vers 16

Zingen psalm 19: vers  2: God heeft de tent gemaakt

Geloofsbelijdenis (Apostolicum)

Zingen psalm 19 vers  6: Als Gij uw knecht behoedt

Gebed

Schriftlezing 1: 2 Samuel 7: vers 1-16

Zingen lied 439: vers 1 Verwacht de komst des Heren (gezang 126)

Schriftlezing 2: Romeinen 16: vers 25-27

Zingen lied 439 vers 4: O Jezus, maak mij arme (gezang 126)

Verkondiging aan de hand van 2 Samuel 7

Zingen psalm 89 vers 2: Mijn uitverkoren knecht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen psalm 89 vers 1: Ik zal zolang ik leef

Zegen (gemeente antwoordt met 3 x gezongen Amen)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 20 december 2020”

Reageren