1e Kerstdag

Gepubliceerd op 25 december 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Medewerking van: Paulien van der Werff (sopraan) en Gert de Vries (Luit)

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie; kerstcollecte Kinderen in de Knel

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Liturgie Eerste Kerstdag:

Orgelspel

Zingen Stille Nacht: gezang 143 alle verzen

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Bemoediging & Groet

Luisteren naar Paulien van der Werff & Gert de Vries:

‘Komt verwondert u hier mensen’ en ‘Quem pastores laudavere’

Openingsgebed

Lezen Schriftlezing oude testament uit Jesaja 52: vers 7 – 10

Lezen schriftlezing nieuwe testament Johannes 1: vers 1 – 14

Luisteren naar Paulien van der Werff & Gert de Vries:

“Herders, Hij is geboren’ en ‘Ik kniel aan Uwe kribbe neer’

Kerstverkondiging

Orgelspel door Ruud de Kooning

Luisteren naar Paulien van der Werff & Gert de Vries:

‘O kindeke klein, o kindeke teer’ en ‘Er is een roos ontloken’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Luisteren naar Paulien van der Werff & Gert de Vries:

‘Eer zij God in onze dagen’ en ‘In dulci jubilo’

Zegen (gemeente antwoordt met 3 x gezongen Amen)

Zingen (allemaal): ‘Ere zij God’

Orgelspel

1 Reactie op “1e Kerstdag”

  1. Anthon van Dijk
    25 december 2020

    Prachtig die zang met luit! Hoe passend ook in het mooie oude kerkje in Bennebroek. Helaas niet live, maar toch op afstand meebeleefd. Dank aan aller medewerking.


Reageren