Kerkdienst 27 december 2020

Gepubliceerd op 26 december 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004) en de NBG-vertaling (NBG-1953).

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie; kerstcollecte Kinderen in de Knel

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen psalm 96: vers 1 en 6

Bemoediging & Groet

Zingen psalm 96: vers 7

Gebed

Zingen gezang 150: vers 1 en 5

Schriftlezing oude testament: Jesaja 61: vers 10 t/m Jesaja 62: 3 (NBG 1951)

Zingen gezang 114: vers 3

Schriftlezing nieuwe testament: Lukas 2: vers 33 – 40 (NBV 2004)

Zingen gezang 34: vers 1 en 2

Preek

Orgelspel

Zingen gezang 148: vers 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Zingen lied 506: vers 2 en 3

Zegen (gemeente antwoordt met 3 x gezongen Amen)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 december 2020”

Reageren