Kerkdienst 3 januari 2021

Gepubliceerd op 2 januari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied psalm 91: vers 1 en 2

Votum & Groet

Zingen psalm 91: vers 3

Gods gebod uit Efeziërs 5

Zingen gezang 169: vers 6

Gebed

Schriftlezing 1 oude testament: Jesaja 60: vers 1 – 6

Zingen gezang 169: vers 1 en 5

Schriftlezing 2 nieuwe testament: Mattheüs 2: vers 1 – 12

Zingen gezang 169: vers 4

Preek

Orgelspel

Zingen gezang 124: vers 1, 2, 4 en 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Zingen lied 418: vers 1 en 4 (NLB 2013)

Zegen, gemeente beaamt met NLB 425 (2013))

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 januari 2021”

Reageren