Kerkdienst 17 januari 2021

Gepubliceerd op 16 januari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J. de Goei uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken (1973).

En uit de Evangelische Liedbundel. Hiervan is de tekst toegevoegd.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het oecumenisch werk.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren Intochtslied psalm 73 : vers 9 (orgelspel)

Stil gebed:

Votum en Groet:

Aanvangstekst:        Jesaja 55 : 2b.

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,

en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

luisteren psalm 36: vers 2 en 3 (Nederland zingt)

Gebodslezing: Kolossenzen 3 : 12 – 17.

Luisteren evangelische liedbundel lied 189A: vers 1 en 2 (Nederland zingt)

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Gebed:

Schriftlezing: Marcus 4: vers 1 – 25.

Luisteren psalm 147 : 1. (Nederland zingt)

Prediking: Tekst:    Marcus 4 : 24.

                                    Let op wat u hoort.

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbede:

Luisteren gezang 460: vers 1 en 2. (Nederland zingt)

Zegen gevolg door het Amen van de predikant

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 17 januari 2021”

Reageren