Kerkdienst 24 januari 2021

Gepubliceerd op 24 januari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het oecumenisch werk.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren naar lied 103c: vers 1 en 5 (gezang 460) (Nederland zingt)

Votum & Groet

Lezen lied 103c: vers 4 en aansluitend gespeeld door het orgel

Gebed ter verootmoediging

Orgelspel psalm 38: vers 6 en 12

Gebed om het Licht van de Heilige Geest

Luisteren naar lied 317: vers 1 en 2 (gezang 329) (samenzang van internet)

Schriftlezing O.T.: 1 Samuël 3: 1 – 18

Schriftlezing N.T.: Markus 1: 14 – 20

Orgelspel lied 317: vers 3 (gezang 329)

Preek

Meditatief Orgelspel

Gelezen lied 158a: vers 3 (gezang 67)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Luisteren naar lied 538: vers 1 en 4 (gezang 172) (Nederland zingt)

Zegen gevolgd door het Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 24 januari 2021”

Reageren