Kerkdienst 07-02-2021 ( ondervoorbehoud weersomstandigheden)

Gepubliceerd op 6 februari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang. Dit doen we zodat u thuis mee kunt zingen als in de kerk een digitale opname klinkt of het orgel speelt.

De mensen in de kerk aanwezig zijn mogen niet zingen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor kerk-in-actie voor het werelddiaconaat;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Orgelspel melodie psalm 46,

Votum & Groet

aansluitend klinken vers 1 en 7 a capella (Nederland Zingt)

Gods gebod uit 1 Johannes 2: 7 – 10 (a + b)

Orgelspel gezang 95,

aansluitend voorlezen gezang 95: vers 3;

daarna weer orgelspel gezang 95.

Schriftlezing Oude Testament uit 2 Koningen 4: vers 18 – 37

Schriftlezing Nieuwe Testament uit 1 Korintiërs 9: vers 16 – 23

Wij luisteren naar gezang 313: vers 1, 6 en 7 (lied 967)

(hervormde kerk in Blijham)

Verkondiging/preek

Orgelspel door Gert Stad

Wij luisteren naar: Lied 650: 1, 2, 5, 6, 7 (gezang 223)

(Wilhelmina kerk Bussum)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en – gezamenlijk – ‘Onze Vader’

Orgelspel Psalm 75

Voorganger leest Psalm 75: vers 2

Orgelspel Psalm 75

Slotlied luisteren naar Psalm 75: vers 1 en 7.

(Nederland zingt)

Zegen gevolgd door het Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 07-02-2021 ( ondervoorbehoud weersomstandigheden)”

Reageren