Kerkdienst 14 februari 2021

Gepubliceerd op 13 februari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang. Dit doen we zodat u thuis mee kunt zingen als in de kerk een digitale opname klinkt of het orgel speelt.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

We luisteren naar het intochtslied psalm 67: vers 2 en 3

(Nederland Zingt)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Marcus 6 vers 56

‘Iedereen die Jezus aanraakte, werd gered en genas’

Orgelspel lied 856,

Aansluitend leest voorganger lied 856

Aansluitend orgelspel lied 856

Gebed van inkeer en verootmoediging

Woorden van leven: 1 Korintiërs 9: 24 – 27

We luisteren naar Lied 727 vers 1, 2, en 10 (gezang 299)

(Nederland Zingt)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 – 3 en 9 – 15b

Schriftlezing: Marcus 1: 40 – 45

Verkondiging ‘Aangeraakt’

Orgelspel lied 391

Aansluitend leest voorganger lied 391

Aansluitend orgelspel lied 391

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Slotlied luisteren naar lied 534 alle verzen

(Nederland zingt)

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 februari 2021”

Reageren