Kerkdienst 21 februari 2021

Gepubliceerd op 20 februari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang. Dit doen we zodat u thuis eventueel mee kunt zingen als in de kerk een digitale opname klinkt of het orgel speelt.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van kerk-in-actie bestemd voor het werelddiaconaat;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Aanvangspsalm: orgelspel psalm 27

Aansluitend draagt voorganger vers 2 en 3 voor

Votum & Groet

Luisteren psalm: 27: vers 1 en 7

(Nederland Zingt)

Gebed

Schriftlezing O.T.: Genesis 9: 8 – 17 (NBV 2004)

Orgelspel Lied 538 (gezang 172)

Aansluitend draagt voorganger vers 2 en 3 voor

Schriftlezing N.T.: Markus 1: 12 – 15 (NBV 2004)

Luisteren lied 538: vers 1 en 4

(Nederland Zingt)

Preek

Orgelspel

Lied 630: alle verzen (Gezang 210)

(Maria Magdalena Cantorij uit Goes)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Slotlied: Psalm 62:

(Nederland Zingt: psalm 62 vers 1 in combi met Taizé psalm 62)

Tekst Taizé psalm 62:

  • Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei Ihm ist Trost und Heil.
    Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.
  • Bij God ben ik geborgen, stil als een kind, bij Hem is troost en heil.
    Ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen, vrede is bij Hem.
  • In God alone my soul can find rest and peace In God my peace and joy
    Only in God my soul can find its rest Find its rest and peace

Aansluitend Orgelspel psalm 62

Aansluitend draagt voorganger vers 4 en 5 voor

Afsluitend orgelspel psalm 62

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Geen reactie op “Kerkdienst 21 februari 2021”

Reageren