Kerkdienst 28 februari 2021

Gepubliceerd op 27 februari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. J. van Butselaar, Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang. Dit doen we zodat u thuis eventueel mee kunt zingen als in de kerk een digitale opname klinkt of het orgel speelt.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren intochtslied psalm: 27: vers 1 en 7

(Nederland Zingt)

Persoonlijk gebed

Votum

Gebed van verootmoediging

Woord van vergeving

Luisteren naar lied. 836: vers 1, 2, 4 en 5. (gezang 463 met nieuwe melodie)

(Nederland Zingt: kamerkoor Cantiago)

gebed om verlichting met de H. Geest

lezingen door Jan Willem van den Oever:

-oude testament Psalm 2

-nieuwe testament Lucas 9: vers 51-56

Luisteren lied 536 vers 1, 2, 3 en 4

(Vocaal Theologen Ensemble)

verkondiging: Vastberaden en barmhartig

Orgelspel

Luisteren naar Apostolische Geloofsbelijdenis

(Christelijke Gereformeerde Barnabaskerk te Apeldoorn-Centrum)

Gebeden, afgesloten met het “Onze Vader…”

Orgelspel slotlied 898 (gezang 401)

Aansluitend voorganger voordragen vers  1 en 2

Aansluitend luisteren Lied 898 vers 4

(Nederland Zingt)

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 februari 2021”

Reageren