Kerkdienst 7 maart 2021

Gepubliceerd op 6 maart 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. P. Stam uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit diverse bundels. Dat wordt dan steeds aan gegeven. De liederen uit het nieuwe liedboek worden aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling ’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

intochtslied: Coronalied ds. A.F. Troost, bewerking psalm 42

God, hoe graag zou ik weer komen

waar uw kerk één lofzang is –

nu nog ver, om van te dromen,

harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon:

fluitspel, paaskaars, orgeltoon,

stemmen, stilte, al die mensen –

kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen

juist nu ik niet zingen mag!

Waar, waar zijn nu al die dingen

die ik liefhad, zó graag zag:

bidden, danken in uw huis,

aan uw tafel, rond het kruis

zwijgen, spreken, lachen, huilen –

bij U rusten, bij U schuilen…

God, hoe graag… laat ons weer komen

dit of anders volgend jaar,

laat ons bloeien als de bomen –

onze dromen, maak ze waar!

Laat ons weer vol vreugde zien,

wie weet binnenkort misschien,

wat wij nu zo vurig hopen:

wagenwijd uw deuren open!

Stil gebed

Votum en groet

Johan de Heer 836: vers 1 en 2

(Nederland Zingt)

Geloofsbelijdenis Heidelberger Catechismus vr. en antw. 37

Orgelspel Johan de Heer 836

Aansluitend voordragen vers 3 en 4

Afsluitend Orgelspel

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18 : 15 t/m 27

Orgelspel Psalm 42

Aansluitend voordragen door predikant vers 4-6-7

Aansluitend orgelspel

Preek

Thema: Hoe een haan een Petrus vangt

Orgelspel Gezang 275 (bundel 1938) 1 t/m 4 op melodie Psalm 134

Tekst:

 1. De haan, de bode van de dag, vertelt het naderende licht,
  ons roept de Wekker van de geest, de Heer, tot nieuwe levensweg.
 2. “Staat op, staat op!” zo roept de Heer, “Wat ligt g’ in trage sluimering!
  Weest nucht’ren, weest oprecht en rein, en waakt: dra zal Ik bij u zijn!”
 3. Wij roepen wenend Christus aan en bidden Hem met nuchterheid.
  Het innige gebed alleen verdrijft de slaap uit onze ziel.
 4. Verjaag, o Christus, onze slaap, verbreek de banden van de nacht,
  maak los ons uit de oude schuld, en breng Gij ons het nieuwe licht!

Herdenking overleden gemeentelid mevrouw Jacoba van Ooijen-de Zwart

Moment van Stilte

Aansluitend luisteren naar Psalm 23.

(Nederland Zingt)

Dankgebed

Orgelspel slotlied Psalm 31

Aansluitend lezen verzen 2, 4 en 12

Afsluitend orgelspel

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 7 maart 2021”

Reageren