Goede vrijdag 2021

Gepubliceerd op 2 april 2021 door Alex onder Nieuws

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied en uit het liedboek voor de Kerken aangeduid door gezang.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; bestemd voor het JOP

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren naar intochtslied psalm 65: vers 1 en psalm 72 vers 1

(Nederland Zingt)

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Orgelspel lied 575 (vers 1 en 2) (gezang 182)

Gedicht

Orgelspel lied 575 (vers 5 en 6)

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing Johannes 19 vers 16b-22

Orgelspel lied 578 (vers 1 en 2) (gezang 192)

Lezing Johannes 19 vers 25-30

Orgelspel lied 578 (vers 5 en 6)

Overdenking: Het is volbracht

Luisteren naar psalm 68 vers 7 en 12

(Nederland Zingt)

Viering van de maaltijd des Heren

Inleiding

Inzettingswoorden

Gebed, afgesloten met “Onze Vader…”

Gemeenschap van brood en wijn

Lezing dankpsalm 103: 1-13

Orgelspel slotlied 755 (vers 1 en 2 (gezang 297)

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Goede vrijdag 2021”

Reageren