1e Paasdag 4 april 2021

Gepubliceerd op 3 april 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Solisten in deze dienst zijn

Paulien van der Werff (sopraan) en Gert de Vries (luit).

De liederen zijn afzonderlijk aangekondigd.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; bestemd voor Mercy Ships

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Votum en groet

Drempelgebed

Solisten: “Prijs de dag dat Hij verrees”

Gedicht

Solisten Lofzang

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing oude testament Ezechiël 37:1-14

Solisten: “View me, Lord, a work of Thine”

Lezing nieuwe testament Johannes 20:1-18

Solisten: “Psalm 25”

Verkondiging: Ik heb de Heer gezien!

Orgelspel diverse paasliederen

Gebeden, afgesloten met “Onze Vader…”

Solisten: “Jezus is ons licht en leven”

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel: “U zij de glorie”

Geen reactie op “1e Paasdag 4 april 2021”

Reageren