Kerkdienst 18 april 2021

Gepubliceerd op 17 april 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. S.J. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. Daar waar de liederen ook in het liedboek voor de kerken staan, is het woord gezang met nummer toegevoegd.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de instandhouding kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Orgelspel intochtslied Psalm 139 vers 1 en 2

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Luisteren naar declamatie psalm 139 vers 3, 4 en 5

Wetslezing Mattheus 22: 37-39

Gedicht: De liefde is de eerste wet

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Johannes 21 vers 15 tot en met 25

Luisteren internetlied 642 vers 1, 4 en 7

‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Luisteren naar de declamatie van slotlied 632 alle verzen.

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’

Luisteren naar orgelspel (koraal) lied 632

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 18 april 2021”

Reageren