Kerkdienst 25 april 2021

Gepubliceerd op 24 april 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. D. Verboom uit Oegstgeest

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het Liedboek voor de kerken aangeduid door gezang. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

Er wordt tevens een lied uit de Evangelische Liedboek gezongen. Bij dit lied is de liedtekst opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de instandhouding kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren intochtslied Gezang 323: vers 1, 3 en 7

(Nederland Zingt)

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Orgelspel psalm 118 vers 5 en 6

Verootmoedigingsgebed

Luisteren naar gezang 463 vers 1, 4 en 5

(Nederland Zingt)

Gebod uit Kolossenzen 3 vers 1-4

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Openbaring 1 vers 9-20

Luisteren naar Lied ELB 411

(Nederland Zingt)

Jezus leeft in eeuwigheid zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan.

heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in eeuwigheid zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

Verkondiging: “Jezus leeft nú, en tot in eeuwigheid”.

Luisteren naar Psalm 138 vers 1 en 4

(Nederland zingt)

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Orgelspel slotlied gezang 476 vers 4 en 5

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 25 april 2021”

Reageren