Kerkdienst 9 mei 2021

Gepubliceerd op 8 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J. Mulder uit Hilversum

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

voordragen verzen: Janny Gerritsen

De liederen komen uit het nieuwe Liedboek aangeduid door Lied.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe schermen (zie kerknieuws)

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Intochtslied lied 287 (voorspel orgel; voordragen vers 1; naspel orgel)

Votum en groet

Lied 287 (voorspel orgel; voordragen vers 5; naspel orgel)

Geloofsbelijdenis

Orgelsspel lied 340b

Gebed

Lied 345 (voorspel orgel; voordragen vers 2; naspel orgel) (gezang 341)

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Amos 7 vers 12-15

Lied 91a (voorspel orgel; voordragen vers 1)

Lezen Marcus 6: vers 6b-13

Lied 91a (voorspel orgel; voordragen vers 3; naspel orgel)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 422 vers 1 (voorspel orgel; voordragen vers 1)

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Slotlied lied 422 (voorspel orgel; voordragen vers 3; naspel orgel)

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Lied 708 vers 1. Wilhelmus

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 9 mei 2021”

Reageren