Hemelvaart dienst Abbenes

Gepubliceerd op 13 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 09:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Bennebroek

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11201 Abbenes

Voorganger ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het nieuwe Liedboek aangeduid door Lied.

Een deel van de liederen worden (voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie) gespeeld op het orgel, of ten gehore gebracht via liederen van YouTube.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door ouderling van dienst

Luisteren intochtslied psalm 24 : 1 en 4

Bemoediging en groet

Orgelspel Psalm 24

Gebed

1e Schriftlezing: Mattheus 28 : 16 – 20

Luisteren muziek van Sela: ‘Heer, we kijken omhoog’

HEER, WE KIJKEN OMHOOG

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

2e Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 – 11

Orgelspel Lied 670 :vers  1 en 3  (gezang 239)

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Luisteren naar slotlied lied 666

Zegen

Orgelspel

Geen reactie op “Hemelvaart dienst Abbenes”

Reageren