Kerkdienst 16 mei 2021

Gepubliceerd op 15 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. A. Tromp uit Krimpen aan de IJssel

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken aangeduid door gezang.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe schermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luistern naar intochtslied gezang 328, alle verzen (lied 314)

(Nederland Zingt)

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst:

En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Johannes 2:1)

Orgelspel psalm 103, voordragen vers 3, naspel orgel

Wet des Heren

Orgelspel gezang 326 voordragen vers 4, naspel orgel (lied 313)

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing Romeinen 8 vers 28 – 39

Orgelspel psalm 119, voordragen vers 22 en 58, naspel orgel.

Preek over Romeinen 8 vers 34b

Meditatief orgelspel

Luisteren naar gezang 48 vers 1 en 10.

(Nederland Zingt)

Dankzegging en voorbede

Een gedicht

Orgelspel gezang 399, voordragen vers 5, naspel orgel. (lied 412)

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 mei 2021”

Reageren