Kerkdienst 30 mei 2021

Gepubliceerd op 29 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. A. Six-Wienen uit Benschop

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Solozang predikant ds. A. Six-Wienen

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe schermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren intochtslied lied 672 vers 1, 2, 3 en 4 en 5 (gezang 242)

(Dorpskerk Eelde)

Gelegenheid voor stil gebed

Bemoediging en groet

Orgelspel inleiding op lied 672

Declameren vers 5, 6 en 7

afsluitend orgelspel

Gebed om ontferming

Luisteren naar solozang geloofsbelijdenis met de woorden van lied 342

Gebed om het licht van de Geest

Schriftlezing 2 Korintiërs 3 vers 2-3 en 16-18

Schriftlezing Johannes 14 vers 23-26

Luisteren lied 686 vers 1 en 3 (gezang 247)

(Nieuwe Kerk Groningen)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Luisteren naar solozang lied 912 vers 1 en 5 (gezang 473)

Dankgebed-voorbeden

Viering Maaltijd van de Heer

Orgelspel lied 405 vers 4 (gezang 457)

Tijdens het eten van het brood speelt het orgel lied 377 vers 4

Tijdens het drinken van de wijn speelt het orgel lied 377 vers 5

Dankzegging

Luisteren slotlied psalm 103e  

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 mei 2021”

Reageren