Kerkdienst 5 juni 2021

Gepubliceerd op 5 juni 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; kerk-in-actie Pinkstercollecte

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren naar psalm 8 vers 1 en 3 Heer, onze Heer

(Nederland Zingt)

Stil gebed.

Votum en groet

Orgelspel psalm 8 vers 4 en 5

Geloofsbelijdenis (12 artikelen)

Luisteren naar: Psalm 67 vers 2 De volken zullen U belijden.

Gebed om de opening van het Woord

1e schriftlezing psalm 115

Orgelspel psalm 115 vers 1 en 3

2e schriftlezing Marcus 3 vers 20-35

Orgelspel psalm 115 vers 4 en 5

Verkondiging naar aanleiding van Marcus 3

Meditatief Orgelspel

Aansluitend

Luisteren naar lied 704 (gezang 44)

(Nederland Zingt)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk uitgesproken) Onze Vader

Aandacht vragen voor de collectemogelijkheden.

Luisteren naar psalm 8 vers 6

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 juni 2021”

Reageren