Kerkdienst 20 juni 2021

Gepubliceerd op 20 juni 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. D. Verboom uit Rijsburg.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken 1973, aangeduid door gezang. Daar waar de liederen ook in het nieuwe liedboek staan, wordt dit aangeduid door lied. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen het slotlied op praatniveau (mee)zingen. Dit wordt op de liturgie aangegeven door het woord zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Luisteren naar intochtslied gezang 457 vers 1, 3 en 4 (lied 405)

(Nederland Zingt)

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Luisteren psalm 136, vers 1, 3 en 11

(Nederland Zingt)

Wetslezing

Orgelspel psalm 65 vers 2

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Genesis 32 vers 23-32

Orgelspel gezang 304

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Gemeente gaat staan

Zingen slotlied gezang 459, vers 1, 2, 3 en 4 (lied 801)

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 20 juni 2021”

Reageren