Kerkdienst 3 juli 2021

Gepubliceerd op 3 juli 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. P.J. Stam uit Katwijk.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Daarnaast komen de liederen uit Zingend Gezegend en Johan de Heer.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied

Introïtus Zingende Gezegend lied 218 vers 1

1
Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Zingende Gezegend lied 218 vers 2

2
Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

Galaten 3: 1 t/m 14  (1951)

Zingen Zingende Gezegend lied 218 vers 3 en 4

3
Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef Uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon –
hoogverheven Licht ten leven
dat het duister overwon!

4
Laat Uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt Uw licht, Uw licht alleen!

Gebed om de opening van het Woord en het Licht van de Heilige Geest

Lezing: Johannes 4 vers 1 t/m 30

Zingen gezang 344 vers 2 en 3 (lied 966)

Preek: thema: ‘Als emmers konden spreken ….!!!!!

Psalm 118 vers 10

Dankgebed / Stil Gebed / afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”

We zingen staande het slotlied Johan de Heer 847

1

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

2

Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenscht terug ’t geen hij eens zag.

3

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees te vrede met uw lot;
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 juli 2021”

Reageren